Rejs na Zakynthos

Podróż, której nie zapomnisz

Menu

Historia Zante

Okres Francuski i Rosyjsko-Turecki

4 lipca 1797 na wyspie zawisła francuska flaga. W kilka dni później, podczas demonstracji, spalono „Złotą Księgę” – synonim szlachty i jej przywilejów. Francuska władza utrzymała się jedynie przez 15 miesięcy. Już w październiku 1799 francuski garnizon został zmuszony przez Rosjan i Turków do poddania się. W 1800 roku dwa mocarstwa podjęły decyzję o ustanowieniu niepodległego państwa pod nazwą „Stan Wysp Jońskich”, oczywiście pod nadzorem Rosji i Turcji. Dla tej ostatniej nowe państwo było zmuszone płacić podatek roczny. Stan Wysp Jońskich przetrwał 7 lat i był pierwszym niezależnym państwem greckim w historii najnowszej. W 1807 roku wojska francuskie pod dowództwem Napoleona, podbiły Wyspy Jońskie. Dwa lata później brytyjska marynarka wojenna podporządkowała sobie Zakynthos.

Ochrona Brytyjska

Brytyjska kadencja (1809 – 1864) była ostatnią przed zjednoczeniem się Zante z Grecją. W tym okresie zostało wykonanych wiele inwestycji (mosty, port). Wyspiarze z Zakynthosu przez wiele lat robili tajne przygotowania do Greckiej Rewolucji przeciwko Turcji, aby wspomóc swoich rodaków z kontynentu. Ten fakt doprowadził do wielu konfliktów między wyspiarzami a administracją brytyjską. Konflikt zaostrzył się w 1821 roku, po wybuchu Greckiej Rewolucji. Chcąc zachować neutralność, Brytyjczycy wykorzystywali wszystkie środki, aby odwieść mieszkańców Zante od wspierania buntu. Mimo prześladowań, aresztowań i wyroków śmierci wyspiarze aktywnie wspierali zbuntowanych Greków. Po wyzwoleniu Grecji i utworzeniu państwa greckiego, Wyspy Greckie proklamowały zjednoczenie z Grecją. Mimo swojego silnego sprzeciwu, Wielka Brytania (wraz z Francją i Rosją) podpisała 5 czerwca 1863 roku w Londynie traktat. Zgodnie z nim Brytania zrezygnowała ze swojej roli protektora Wysp Jońskich. W dniu 21 maja 1864 złączenie Wysp Jońskich z Grecją stało się faktem.